etäkoulutus

Koulutuksen siirtäminen verkkoon tehostaa tuottavuutta

Voisiko yrityksenne koulutuksia siirtää verkkoon? Haluaisitko kehittää uusia koulutusmenetelmiä?  Kuluuko yrityksessänne aikaa ja rahaa koulutukseen liittyviin matkoihin?

Valopi on suomalainen verkko-oppimisteknologiaan ja sen kehitykseen erikoistunut yritys, joka auttaa organisaatioita viemään koulutuksia verkkoon ja kehittämään niiden sisältöjä nykyaikaisiksi, pedagogisiksi ratkaisuiksi.

Verkko-oppimisratkaisuja on perinteisesti käytetty oppilaitoksissa, mutta myös yhä useampi yritys on alkanut hyödyntää niitä. ”Palvelujemme avulla asiakkaamme säästävät matkakuluissa ja ajassa” kertoo Valopin perustaja Jarmo Tanskanen ja jatkaa: ”Verkkokoulutusmenetelmät tehostavat tuottavuutta ja ovat miellyttäviä käyttää”.

Monipuoliset verkko-oppimisratkaisut ovat paljon muuta, kuin tiedostojen jakamista. Mukaan voidaan ottaa multimediaelementtejä, kuten 360-kuvia, videokuvaa ja ääntä. Oppiminen tehostuu, kun kaikki materiaali on tuotettu oikeassa ympäristössä, jolloin uuden omaksuminen ja harjoittelu tapahtuu työntekoa mahdollisimman tarkasti vastaavissa olosuhteissa. Lisäksi ympäristöön voidaan ottaa mukaan yrityksen visuaalinen ilme ja toimintamallit, jolloin yritysimago vahvistuu myös oppimisen yhteydessä. Alustat toimivat yhtä lailla tietokoneissa kuin mobiililaitteissa.

Valopi tarjoaa monipuolisia palveluita sekä yritysten että oppilaitosten tarpeisiin.  Ratkaisuissaan yritys hyödyntää monipuolisesti räätälöityä avoimen lähdekoodin alustaa, jolloin kiinteitä lisenssimaksuja ei ole. Lisäksi Valopi tarjoaa koulutusta erilaisten verkkokoulutusprojektien ja –sisältöjen pedagogiseen arviointiin ja kehittämiseen. Myös Google-työkalut ja sosiaalinen media tarjoavat mahdollisuuksia oppimiseen ja opetuksen kehittämiseen.

Jarmo Tanskanen

Jarmo Tanskanen toteuttaa asiakkailleen monipuolisia verkkokoulutusratkaisuja.

Verkko-oppimiseen liittyvät ratkaisut voidaan toteuttaa aivan alusta lähtien, mutta jos yrityksellä on valmiina käyttökelpoista materiaalia, on sen hyödyntäminen mahdollista ja järkevää. Valopi tarjoaa koulutuksen kaikkiin toteuttamiinsa ratkaisuihin. Lisäksi suomalainen, asiantunteva asiakastuki vastaa aina vuorokauden sisällä.

Haluaisitko tietää lisää? Ota yhteyttä Valopiin, niin kerromme, miten yrityksenne voi hyödyntää monipuolisia ja asiantuntevia palvelujamme!

Jarmo Tanskanen
Valopi Oy
Puh. 050 553 6899

Ratkaisu asiakkaallemme hyvää koulutuspalveluun

Pari päivää sitten oli pieni palaveri hyvän asiakkaan kanssa. Heillä on tiettyyn tarkoitukseen yhteistyö meidän kanssa jo käynnissä, mutta tarvitsevat hieman eri tarkoitukseen ja eri kohderyhmälle sopivan palvelun. Tavoitteena oli löytää valmennusratkaisu, jossa lähikoulutuksen tueksi on verkkosovellus, jonne laittaa ohjeistus  ja materiaalit talteen ja osallitujien käyttöön. Koulutukset ovat kurssimuotoisia joten tärkeää on hallita myös itse kurssin pyöritys eikä vain osallistujien ohjeistus. Kursseilla on siis alku ja loppu, mutta toisaaltahan voidaan valmennusta jatkaa kurssin lopun jälkeenkin. No tämä on selvää kauraa, mutta entäpä kun halutaan palvella niitä, jotka eivät lähitilaisuuteen pääse.

Etäosallistujia palvellaan tässä niin, että sama verkkoalusta toimii lähi- ja etäosallistujille. Tässä suhteessa ei kouluttajan toiminnassa ole juurikaan eroa, mutta tokihan lähiosallistujat voivat tutustua toisiinsa paremmin ja kouluttajakin tulee hieman läheisemmin tutuksi. UUSI ASIA: Lähikoulutukseen osallistuminen mahdollistetaan videoyhteyden avulla. Onhan tätä jo nähty, mutta palvelun käyttö pitää olla helppoa ja useinkin kouluttaja tarvitsee tässä tukea. Ja jonkun pitää tekniikka kuitenkin hoitaa. Lisäarvona palvelussamme on se, että kouluttajan esitykset saadaan tallennettua ja tallennetta voidaan katsoa jälkeenpäin.

Haimme tässä asiakkaalle hyvän ratkaisun ja tuemme sen käytössä sekä teknisesti että pedagogisesti.

Junassa Helsingin suuntaan 28.3.2014 ,

Jarmo Tanskanen, p. 050 5536899